10 VRAGEN OVER INDEKKING TEGEN HET ONDERPRESTEREN VAN JE BELANGRIJKE LEVERANCIERS

1 BEVATTEN JE CONTRACTEN DUIDELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN?

2 HEB JE MINSTENS 2 KPI´s PER CONTRACT BEPAALD?

3 IS PER KPI DUIDELIJK GEDEFINIEERD WAT/HOE EN MET WELKE FREQUENTIE ER DIENT GEMETEN TE WORDEN?

4 ZIT ER EEN LIJST VAN DEFINITIES IN JE CONTRACT ZODAT JE ZEKER BENT DAT IEDER BEGRIP DEZELFDE BETEKENIS HEEFT VOOR ELKE PARTIJ?

5 IS ER BEPAALD WAT DE GEVOLGEN ZIJN VAN NIET-PRESTEREN?

6 HEB JE BEPAALD OP WELKE MANIER JE LEVERANCIER(S) VERBETERINGEN MOETEN RAPPORTEREN BIJ ONDERPRESTATIE?

7 HEB JE CRITERIA BEPAALD OP WELK MOMENT FREQUENT ONERPRESTEREN KAN LEIDEN TOT HET OVERSCHAKELEN NAAR EEN NIEUWE LEVERANCIER?

8 ZIJN ER COMPENSATIES VOORZIEN IN JE AFSPRAKEN VOOR GELEDEN SCHADE BIJ ONDERPRESTEREN?

9 LOOPT DE IMPACT VAN ONDERPRESTEREN VOOR JE LEVERANCIER VERDER DAN ENKEL MAAR DE REMEDIËRING VAN DE MISGELOPEN LEVERING OF DIENST

10 STUUR JE ONMIDDELLIJK BIJ HET AANZIENLIJK NIET-NALEVEN VAN DE AFSPRAKEN DOOR JE LEVERANCIER EEN OFFICIËLE INGEBREKESTELLING ZODAT JE TENMINSTE GEDEKT BENT MOEST DE ONDERPRESTATIE VERDER UIT DE HAND LOPEN?