10 VRAGEN DIE BEPALEN OF JOUW AANKOOPCONTRACT NOG UP TO DATE IS

1 IS JE CONTRACT MEER DAN 2 JAAR GELEDEN GESLOTEN EN SINDSDIEN NIET MEER AANGEPAST?

2 LOOPT JE CONTRACT AUTOMATISCH OVER VAN HET ENE NAAR HET VOLGENDE JAAR ALS JE NIETS DOET?

3 IS DE PRIJS VAN WAT JE AANKOOPT VASTGELEGD IN HET INITIËLE CONTRACT MET EEN INDEXCLAUSULE VOOR DE JAREN ERNA, DUS ZONDER KOPPELING AAN ACTUELE MARKTPARAMETERS?

4 ZIJN DE KORTINGSCRITERIA IN JE CONTRACT GEBASEERD OP JE VOLUMES OF ACTIVITEITEN IN HET JAAR VAN CONTRACTAFSLUITING?

5 ZIJN JE ACTIVITEITEN ALS BEDRIJF UITGEBREID/GEWIJZIGD EN NEEM JE NU EXTRA/ANDERE PRODUCTEN/DIENSTEN AF DAN VROEGER?

6 HOUD JE CONTRACT REKENING MET DE NIEUWSTE AANPASSINGEN IN REGELGEVING (BIJVOORBEELD GDPR) ?

7 HEB JE GEEN JAARLIJKSE EVALUATIE VOORZIEN VAN DE LEVERANCIERSPRESTATIES EN LOOPT JE CONTRACT DUS OOK DOOR MOCHT JE NIET ECHT TEVREDEN ZIJN MET DE PERFORMANCE?

8 ZITTEN DE KERNELEMENTEN VAN JE CONTRACT IN JE IT-SYSTEEM ZODAT ELK ORDER DAT JE PLAATST AAN DE VOORWAARDEN IN HET CONTRACT GETOETST WORDT?

9 IS JE HUIDIGE LEVERANCIER EEN HUISLEVERANCIER GEWORDEN WAARDOOR JE MINDER KRITISCH BENT GEWORDEN VOOR ZIJN PRESTATIES?

10 ZIJN ER NIEUWE SPELERS OP DE MARKT GEKOMEN DIE MOGELIJKS ANDERE/BETERE VOORWAARDEN GEVEN, EN HEB JE DIE NOG NIET GECONTACTEERD?