10 VRAGEN OVER DE CRUCIALE ELEMENTEN IN JE CONTRACT- ONDERHANDELINGEN

1 FOCUS JE IN DE ONDERHANDELINGEN ENKEL OP DE PRIJZEN EN DE VOLUMES?

2 ZIJN MOGELIJKE EXTRA’S ZOALS GRATIS RESERVEONDERDELEN, EEN GRATIS ONDERHOUD, EEN EXTRA LEVERING PER WEEK ….. ONDERGESCHIKT IN DE ONDERHANDELING?

3 KAN EEN AKKOORD OVER MEER GUNSTIGE BETALINGSVOORWAARDEN DAN DE LEVERANCIERSSTANDAARD (LANGERE BETALINGSTERMIJN, KORTING BIJ CONTANTE BETALING, …) JE ORGANISATIE FINANCIEEL EEN STUKJE ONTZORGEN?

4 ZOUDEN DUURZAAMHEIDSELEMENTEN EEN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN IN JE ONDERHANDELINGEN (BIJV. DOOR DE LEVERANCIER MEER GROENE GRONDSTOFFEN TE LATEN GEBRUIKEN OF OM JE TE ONTZORGEN WAT AFVAL BETREFT?

5 ONTBREKEN IN JE FINALE OVEREENKOMST COMPENSATIES INDIEN ER TE LAAT GELEVERD WORDT TEN OPZICHTE VAN DE AFGESPROKEN TERMIJN(EN)?

6 ZIJN EXTRA MAANDEN GARANTIE EIGENLIJK MEER WAARD DAN HET LAATSTE PERCENTJE DIRECTE PRIJSKORTING?

7 ONTBREEKT HET IN HET FINAAL RESULTAAT AAN EEN TOEZEGGING VAN JE LEVERANCIER DAT HIJ, BIJ EEN BESCHIKBAARHEIDSTEKORT, JOUW BEDRIJF VOORRANG GEEFT OF EEN HOGER DAN NORMAAL % TOEKENT VAN DE BESCHIKBARE KOEK?

8 HEB JE NOG NOOIT DE VERZEKERING GEZIEN DIE JE LEVERANCIER HEEFT AFGESLOTEN TEGEN LEVERING VAN GEBREKKIGE MATERIALEN OF DIENSTEN, DUS WEET JE EIGENLIJK NIET OF HIJ FLEXIBEL KAN ZIJN OM JE TE COMPENSEREN BIJ FOUTEN DOOR HEM/HAAR VEROORZAAKT?


9 BIJ HET SLUITEN VAN DE DEAL, PRIMEREN DAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE LEVERANCIER (TYPISCH DE KLEINE LETERTJES OP HET LAATSTE BLAD) BOVEN JOUW AANKOOPVOORWAARDEN?

10 ZOU EEN AFSPRAAK OVER TOEKOMSTIGE PRIJSAANPASSINGEN (VASTE PRIJSFORMULES) TIJDROVENDE ONDERHANDELINGEN ( JAARLIJKS OF FREQUENTER) KUNNEN VERMIJDEN, MAAR HEBT JE DAT NIET VOORZIEN?