10 VRAGEN OVER DE STRATEGISCHE KANT VAN AANKOOP

1 KOMT HET OPERATIONELE AANKOOPGEBEUREN ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS EN HET MEER LANGE TERMIJN AANKOPEN OP DE TWEEDE PLAATS (OF MISSCHIEN NOOIT)?

2 ZOU HET VOOR JE AANKOOPDIENST NUTTIG ZIJN ALS ZE VANUIT HET MANAGEMENT EEN (BETER) ZICHT ZOUDEN HEBBEN OP WAT VAN HEN VERWACHT WORDT EN WELKE STRATEGIE ZE DAAR MOGEN/MOETEN VOOR GEBRUIKEN?

3 BEHANDEL JE JE AANKOOPCONTRACTEN ENKEL OP HET MOMENT DAT HET DRINGEND MOET?

4 IS ER EEN GEBREK AAN VERBANDEN TUSSEN DE CONTRACTEN DIE JE AFSLUIT VOOR AANKOPEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WEL MET MEKAAR VERBAND HOUDEN?

5 ONDERHANDEL JE ALLE CONTRACTEN OP DEZELFDE MANIER (BIJVOORBEELD MET ENKEL FOCUS OP PRIJS, WAAR SOMS EEN FOCUS OP PARTNERSHIPS BETER KAN ZIJN)

6 ONTBREEKT HET IN JE AANKOOPAANPAK AAN FOCUS OP MULTI-SOURCING OF MULTI-LOCATIE ALS VORM VAN RISICO-MANAGEMENT?

7 ZOUDEN IN JE JAARDOELSTELLINGEN VAN JE AANKOOPTEAM BETER OOK ELEMENTEN ZITTEN ZOALS HET VINDEN VAN ALTERNATIEVE LEVEANCIERS?

8 MIS JE IN DE AANPAK VAN HET AANKOPEN EEN DIGITALE COMPONENT DIE JE PROCESSEN KUNNEN OPTIMALISEREN MAAR DIE OOK EEN STERKERE LINK ZOUDEN KUNNEN LEGGEN MET JE LEVERANCIERS?

9 ZOU EEN DEEL ONLINE AANKOPEN EEN OPTIE ZIJN VOOR JOUW ORGANISATIE, MAAR WORDT DAAR ACTUEEL GEEN AANDACHT AAN BESTEED?

10 ZOU VOOR COMMODITY PRODUCTEN/DIENSTEN ONLINE AANKOPEN VIA EEN VEILING EEN OPTIE ZIJN (ZEKER DAAR WAAR DE PRIJS DE BELANGRIJKSTE ROL SPEELT), MAAR DOE JE DAT NOG NIET?