10 VRAGEN OVER HET HEBBEN VAN VOLDOENDE ALTERNATIEVE LEVERANCIERS

1 BEN JE VOOR SOMMIGE PRODUCTEN/DIENSTEN AFHANKELIJK VAN 1 LEVERANCIER?

2 ZIJN ER IN DE MARKT ALTERNATIEVE LEVERANCIERS BESCHIKBAAR, MAAR GEBRUIK JE ER MAAR 1?

3 ZOU HET UITVALLEN (ZELFS MAAR TIJDELIJK) VAN JOUW LEVERANCIERS JE SERVICE NAAR JE KLANTEN IN DE WAR STUREN?

4 ZOU JE GRAAG EEN BETER ZICHT HEBBEN OP HET LEVERANCIERSLANDSCHAP VOOR DIE PRODUCTEN/DIENSTEN DIE JE KOOPT OM ZO ALTERNATIEVEN TE VINDEN?

5 ZOU HET HEBBEN VAN MINSTENS 1 EXTRA KEUZE AAN LEVERANCIER JE MEER ZICHT GEVEN OP HETGEEN ER IN DE MARKT GEBEURT?

6 GEEFT EEN EXTRA AANVOERROUTE JE BELANGRIJKE EXTRA MOGELIJKHEDEN OM WAT CONCURRENTIE IN JE ONDERHANDELINGEN TE STEKEN?

7 HEB JE WEL WEET VAN EXTRA ALTERNATIEVEN MAAR HEBBEN/KRIJGEN JE MENSEN GEEN TIJD OM OP ONDERZOEK UIT TE GAAN EN DE EERSTE CONTACTEN TE LEGGEN?

8 CONTANTEREN POTENTIËLE ALTERNATIEVE LEVERANCIERS JE WEL EENS, MAAR WIMPEL JE DAT GEMAKKELIJK AF MET HET ARGUMENT “GEEN TIJD NU, TE DRUK”?


9 HEB JE OOIT, LANG GELEDEN, AFSCHEID GENOMEN VAN EEN LEVERANCIER DIE NIET VOLDEED, MAAR NA ZOVELE JAREN NOOIT OVERWOGEN OM TOCH EENS TE KIJKEN HOE DIE HET NU DOET?

10 MET DE GOEDE VOORNEMENS VOOR 2021 IN HET ACHTERHOOFD, ZOU JE NIET BEST IN JE DOELSTELLINGEN OOK DE ZOEKTOCHT NAAR MINSTENS 2 NIEUWE LEVERANCIERS OPNEMEN?