10 VRAGEN OVER HET MARKTCONFORM ZIJN VAN JE COMMERCIËLE AANKOOP CONTRACTVOORWAAR- DEN

1 ZIJN JE CONTRACTVOORWAARDEN MEER DAN TWEE JAAR GELEDEN AFGESLOTEN?

2 IS JE LEVERANCIER OVERGENOMEN OF IS ZIJN STRUCTUUR GEWIJZIGD ZODAT JE CONTRACTVOORWAARDEN NIET MEER FITTEN MET ZIJN STRUCTUUR?

3 IS JE LEVERANCIER GEGROEID EN IS ZIJN AANKKOPMACHT VERSTERKT ZODAT HIJ NU AAN BETERE VOORWAARDEN KAN AANKOPEN? KOMT EEN STUKJE VAN ZIJN VOORDEEL NAAR JOU?

4 HEEFT JE CONTRACT CLAUSULES DIE VALUTAWIJZIGINGEN OPVANGEN, EN ZO JA IS DE RELATIE EUR/VREEMDE VALUTA ZWAAR GEWIJZIGD SINDS DE START VAN JE CONTRACT (ZOALS BIJ DE TURKSE LIRE)?

5 ZITTEN ER IN JE CONTRACT JAARLIJKSE PRIJSAANPASSINGEN I.F.V. DE INDEX), MAAR KUNNEN EFFICIËNTIEVERBETERINGEN BIJ JE LEVERANCIER DIE MOGELIJK ABSORBEREN,

6 ZOU EEN (TIJDELIJKE) AANPASSING VAN JE BETALINGSVOORWAARDEN JE HELPEN DOOR DEZE MOEILIJKE TIJDEN TE GERAKEN (EERDER DAN EEN PURE PRIJSVERBETERING?

7 BEN JE VOOR BEPAALDE AANKOPEN AL JAREN BIJ DEZELFDE LEVERANCIER OMDAT JE ERVAN UIT GAAT DAT VERANDEREN EEN BOEL ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP EN KINDERZIEKTES MET ZICH BRENGT?

8 WORDT JE ORGANISATIE NOG NIET (AUTOMATISCH) VERWITTIGD WANNEER JE CONTRACT AFLOOPT EN WANEER JE, REKENING HOUDENDE MET DE OPZEGTERMIJN, ACTIE MOET ONDERNEMEN?

9 ZIJN JE LEVERANCIERS ALLEMAAL BELGISCH MAAR ZIJN ER TAL VAN ALTERNATIEVEN OVER DE GRENS?

10 ZIJN ER BIJ JE PRODUCTLEVERANCIER(S) ALTERNATIEVEN VOOR WAT JE NU KOOPT, MAAR HEB JE DIE NOG NIET BESPROKEN?