10 VRAGEN OVER HET REALISEREN VAN KORTINGEN EN VOORDELEN

1 Zijn de afgesproken kortingen /voordelen duidelijk meetbaar?

2 Voorzie je een maandelijkse provisie in je financiële afsluiting zodat je door het jaar weet welk voordeel je mag verwachten en hetwelke vermijdt dat je op het einde van de periode alle data nog moet gaan opzoeken?

3 Rapporteert je leverancier minstens per kwartaal de status van je korting?

4 Is er duidelijk afgesproken na hoeveel tijd je je voordeel krijgt na afsluiting van de betreffende periode?

5 Indien er zich gedurende de contractperiode een gebeurtenis voordoet, buiten jouw wil om, waardoor je de onderste limiet voor je voordeel niet haalt, is dat dan bespreekbaar met je leverancier?

6 Indien je minstens twee leveranciers voor eenzelfde product/dienst hebt, zorg je er dan voor dat je maximaal de afgesproken voordelen nastreeft uit ieder contract?

7 Indien je de onderste limiet van je voordeel (net) niet haalt bekijk je dan in detail of dat mogelijks te maken kan hebben met het niet kunnen voldoen aan de afspraken van je leverancier (bijv. door beschikbaarheidstekorten)?

8 Worden na iedere afgesloten periode de voordelen/kortingen in je contract herzien i.f.v. de wijzigingen in jouw afnamepatroon of de veranderingen in de markt van de leverancier?

9 Hou je ergens centraal in je aankoopsysteem bij welke voordelen/kortingen je onderhandeld hebt zodat je geen enkele vergeet?

10 Herbekijk je geregeld lange termijn contracten en evalueer je of eventuele kortingen/voordelen die origineel niet werden opgenomen nu wel gejustifieerd zouden zijn?