10 VRAGEN OVER REQUESTS FOR QUOTATION (RFQ’ S)

1 Heb je de laatste twee jaar nog een volwaardige RFQ geplaatst voor je belangrijkste aankooppakketten?

2 Probeer je op zijn minst 1 nieuwe leverancier mee te nemen in je RFQ’ s waardoor je mogelijks nieuwe inzichten verkrijgt?

3 Focus je op meer dan alleen op volumes/aantallen en prijs?

4 Bestudeer je, voor je de RFQ plaatst, welke (technische) vooruitgang de markt heeft gemaakt sinds je laatste aanbesteding?

5 Hebben alle betrokkenen in je organisatie een inspraak in het opzetten van je RFQ ’s zodat je alle belangrijke aspecten meeneemt?

6 Stem je je RFQ ook even af met iemand van een legal department zodat je er zeker van bent dat de verwoording in je RFQ wettelijk OK is?

7 Voorzie je in je RFQ een aantal definities van de belangrijkste termen die je gebruikt om alzo begripsverwarringen te vermijden?

8 Definieer je aan de start van je RFQ’ s welke wegingsfactoren je gaat hanteren voor de belangrijkste beslissingsparameters zodat je de bekomen data objectief kan evalueren?

9 Licht je steeds de inhoud van je RFQ toe aan je leveranciers zodat zij de inhoud correct begrijpen en weten waar je focus in de komende onderhandelingen gaat liggen?

10 Geef je duidelijk aan in je RFQ welk proces je gaat volgen nadat de feedback van de leveranciers gearriveerd is om tot een keuze te komen (bijvoorbeeld: Komt er nog een tweede ronde met de beste aanbieders)?