10 vragen rond aankoop die je jezelf best stelt:

1 ZIJN JOUW CRUCIALE AANKOOPCONTRACTEN UP TO DATE?

2 HEB JE RECENT AFGESTEMD OF JE COMMERCIELE CONTRACTVOORWAARDEN NOG MARKTCONFORM ZIJN?

3 HEB JE DE LAATSTE TWEE JAREN NOG EEN RFQ (REQUEST FOR QUOTATION) IN DE MARKT GEZET?

4 HEBBEN JOUW MENSEN VOLDOENDE TIJD OM NAAR DE STRATEGISCHE KANT VAN AANKOOP TE KIJKEN?

5 ONDERHANDELEN JULLIE JE CONTRACTEN MET EEN FOCUS BREDER DAN ENKEL ENKEL DE PRIJSELEMENTEN?

6 BEN JE ZEKER DAT JE VOLDOENDE INGEDEKT BENT TEGEN HET ONDERPRESTEREN VAN JE BELANGRIJKE LEVERANCIERS?

7 HEB JE VOLDOENDE ALTERNATIEVE LEVERANCIERS VOOR NIET-ALGEMENE/UNIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN?

8 HAAL JE HET MAXIMAAL BELANGRIJKE UIT JE ONDERHANDELINGEN MET LEVERANCIERS?

9 IS JE RELATIE MET JE LEVERANCIER(S) VOLDOENDE PROFESSIONEEL (OF IS ER EEN TE GROTE VRIENDSCHAPSBAND)?

10 BEN JE ZEKER DAT ALLE KORTINGEN EN VOORDELEN DIE IN JE CONTRACT(EN) ZITTEN OOK FINAAL GEREALISEERD WORDEN?

Als je op meer dan 3 vragen neen hebt geantwoord dan is de kans groot dat je nog heel wat ruimte hebt om op aankoopvlak efficiënter te gaan werken .

Dikwijls ligt er heel wat laaghangend fruit te wachten om geplukt te worden!

Mocht je niet onmiddellijk een eenduidig antwoord vinden op deze vragen dan heb ik voor iedere vraag nog voor 10 sub-vragen gezorgd die je zeker gaan helpen om de desbetreffende vraag duidelijk te beantwoorden.

Op de eerste pagina van dit deel kan je een suggestie vinden hoe je de resultaten van deze oefening optimaal kan verwerken en gebruiken.

Suggestie: Sta hier even bij stil en vraag je af of dit onderwerp in de komende periode beter wat meer aandacht zou krijgen.