Optimaliseer aankoop: DE 10 VRAGEN REEKS

Om te bepalen of er een noodzaak is om je aankoopactiviteiten extra onder de loep te nemen kan je best eerst de 10 vragen beantwoorden die je in het tabblad kan vinden onder deze hoofding.

Als je dan ook nog de moeite neemt (wat ik je zeker kan aanraden) om per originele vraag de 10 sub-vragen over je aankoopactiviteiten te beantwoorden, dan wil je daar wel wat mee doen.


Een prima manier om je prioriteiten te bepalen (je kan nu eenmaal niet aan alles tegelijk werken en rond ieder item zal wel iets te verbeteren zijn, is al volgt te werk te gaan:


Trek per item voor iedere vraag die je met Ja of Neen hebt beantwoord
(afhankelijk van item per item – zie telkens onderaan de vragenlijst) een punt van je startscore 10.


Noteer je scores voor alle 10 originele vragen en zet ze overzichtelijk in een
radardiagram (altijd een stuk visueler dan een tabel).


Een voorbeeld hiervan kan je hieronder vinden:

Selecteer hieruit de 3 of 4 laagste scores.


Maak een inschatting welke items het meeste/snelste een positieve impact hebben op je aankoopgebeuren.


Beperk je nu tot een 2-tal topics en start met het opstellen van je actieplan

Leg dit voor aan je managementteam om het te bespreken en een buy-in te krijgen om ervoor te zorgen dat je hele organisatie achter deze aanpak staat (immers zou het wel eens kunnen zijn dat de impact van wat je begint te doen ook zijn impact heeft op andere departementen dan je aankoopteam).

Veel succes ermee!