Plan van aanpak (2): De onderhandeling en de opvolging

De onderhandeling zelf: Het loopt niet altijd zoals je voorzien had.

  • Effectieve onderhandelingen al dan niet in meerdere stappen met tussentijds reces (waarin we met elkaar afstemmen waar we staan) en eventueel bijsturen (inclusief de afgesproken doelstellingen)
  • Aanwezigheid in de onderhandeling van minstens 1 persoon aan onze kant die de volledige technische achtergrond heeft.  
  • Duidelijke afspraken maken hoe de gesprekken gaan verlopen en wie de autoriteit tot beslissingen heeft aan beide kanten van de tafel. 
  • Focussen op luisteren, vragen stellen en vertrouwen opbouwen ervoor zorgend dat we het initiatief behouden en ideaal telkens één stap voor kunnen blijven.
  • Moeilijke momenten ontmijnen en terug een basis leggen voor het voortzetten van het onderhandelingsproces. 
  • Tussentijdse resultaten borgen en duidelijk noteren als verwezenlijkt                                           
  • Finaliseren  details en afkloppen van het eindakkoord.

De opvolging : De job is pas echt gedaan als ze volledig gedaan is

  • Ondertekenen finale versie na verifiëring en goedkeuring door beide partijen
  • Interne evaluatie van het onderhandelingsproces en lessen trekken voor toekomstige onderhandelingen.