Plan van aanpak (2): De uitvoerende fase

7- Rapporteer regelmatig de vooruitgang van het project

  • Laat de projectmanager wekelijks het lokale management informeren . Afhankelijk van de structuur van de organisatie dwingt een minder frequente verslaggeving zich op aan de meer overkoepelende organisatie
  • Breng steeds het slechte nieuws eerst zodat daar in de relevante meetings de nodige tijd kan aan worden besteed ipv wat goed gaat lang de revue te laten passeren.
  • Focus zowel op tijd als budget. Snelle ingrepen in ontsporende budgetten geven nog kans om eventueel in te grijpen op de uitgaven of zelfs een scope herziening te overwegen.

8- Betrek iedereen live die een negatieve invloed heeft op de vooruitgang

  • Nodig bijvoorbeeld leveranciers die beginnen achter te lopen tov hun beloftes direct uit en discussieer onder vier ogen (niet per mail of skype …)
  • Zet nieuwe afspraken duidelijk op papier en laat ze ondertekenen door de betrokkenen.
  • Reageer snel en ga er niet van uit dat je de verloren tijd wel later in ’t project zal inhalen.