Skip to main content

Doelgericht onderhandelen: de onderhandeling en de opvolging

Wat mag u zeker niet vergeten tijdens een onderhandeling en in de opvolging ervan? Met deze lijst beschikt u alvast over een goede leidraad:

De onderhandeling zelf: Het loopt niet altijd zoals je voorzien had

  • Effectieve onderhandelingen al dan niet in meerdere stappen met tussentijds reces (waarin u met elkaar afstemt waar u staat) en eventueel bijsturen (inclusief de afgesproken doelstellingen)
  • Aanwezigheid in de onderhandeling van minstens één persoon aan uw kant die de volledige technische achtergrond
  • Duidelijke afspraken maken hoe de gesprekken gaan verlopen en wie de autoriteit tot beslissingen heeft aan beide kanten van de tafel.
  • Focussen op luisteren, vragen stellen en vertrouwen opbouwen ervoor zorgend dat u het initiatief behoudt en ideaal telkens één stap voor kunt blijven
  • Moeilijke momenten ontmijnen en terug een basis leggen voor het voortzetten van het onderhandelingsproces.
  • Tussentijdse resultaten borgen en duidelijk noteren als verwezenlijkt
  • Finaliseren van de details en het afkloppen van het eindakkoord

De opvolging: De job is pas echt gedaan als ze volledig gedaan is

  • Ondertekenen finale versie na verifiëring en goedkeuring door beide partijen
  • Interne evaluatie van het onderhandelingsproces en lessen trekken voor toekomstige onderhandelingen