Skip to main content

Doelgericht onderhandelen

Op basis van mijn ervaring met onderhandelen en rekening houdend met uw noden leer en help ik u om in verschillende omstandigheden uw doelen te behalen. Hard indien nodig, zacht wanneer gewenst, maar steeds met respect voor de tegenpartij en met als doel om de relatie met uw partner achteraf ook nog verder te kunnen zetten.

Iedere onderhandeling is anders. Er spelen immers diverse elementen een rol. Naast de technische en de financiële kant zijn ook de relaties tussen de partijen belangrijk. Misschien nog het meest van invloed is hoe de mensen rond de tafel zich voelen en welke “verborgen” agenda ze hebben.

Professioneel onderhandelen is dan ook een speciale “team-sport” die heel wat voorbereiding én observatiekwaliteiten tijdens het proces zelf vergt. Niet iedereen zegt wat hij eigenlijk bedoelt (bewust of onbewust) en emoties durven al eens de bovenhand nemen. Dan is bv. het op juist interpreteren van lichaamstaal een sterke troef die u kan helpen om de juiste weg te kiezen tijdens het onderhandelingsproces.

Kostenbepaling

In functie van de aard van de ondersteuning en de grootte van het project. In alle gevallen moet de kost van de ondersteuning in een faire relatie staan met datgene wat voor u als organisatie of persoon gerealiseerd wordt.

Enkele opties zijn:

  • Time & material (puur functie van de bestede tijd)
  • Een vast bedrag na een eerste inschatting van de complexiteit en de doelen van het project
  • Een percentage van de besparing die wordt gerealiseerd of van de compensatie (na een klacht) die wordt toegekend door de leverancier
  • Andere opties/voorstellen zijn te bespreken