Project Management: De fase na oplevering

Ook na de oplevering van een project is het werk nog niet volledig gedaan. Om de inspanningen van het project te kunnen verzilveren zijn volgende stappen essentieel:

 1. Zorg na de afronding van het project voor een overdracht
  • Organiseer een officiële transfer meeting van het project team naar de finale eigenaar van de nieuwe toestand.
  • Gebruik daarbij zoveel mogelijk een punchlijst waarin vooraf afgesproken elementen kunnen nagekeken worden.
  • Laat dit document door beide partijen tekenen, mits eventueel nog een oplijsting van enkele kleine items die nog moeten afgewerkt worden.
 2. Organiseer een review meeting
  • Breng alle betrokken partijen bij elkaar en kom overeen of alle contractuele elementen die werden aangegaan met externen volledig zijn vervuld. Enkel wanneer alle stakeholders akkoord zijn kan de laatste factuur aan de leveranciers betaald worden.
 3. Review de “lessons learned”
  • Vooral bij grote projecten is het nuttig de opgedane ervaringen te bespreken en te besluiten wat wel en wat minder goed ging, om daar bij eventuele latere projecten gebruik van te maken.
 4. Return on investment meeting na zes maanden
  • Om er zeker van te zijn dat alle, bij voorbaat afgesproken, resultaten worden gehaald is een review meeting na zes maanden nuttig. Indien niet dient de oorzaak bepaald te worden en dienen corrigerende maatregelen genomen te worden.