Hebben uw mensen voldoende tijd om naar de strategische kant van de aankoop te kijken?

10 cruciale vragen over de strategische kant van de aankoop:

  1. Komt het operationele aankoopgebeuren altijd op de eerste plaats en het meer langetermijnaankopen op de tweede plaats (of misschien nooit)?
  2. Zou het voor uw aankoopdienst nuttig zijn als ze vanuit het management een (beter) zicht zouden hebben op wat van hen verwacht wordt en welke strategie ze daar mogen/moeten voor gebruiken?
  3. Behandelt u uw aankoopcontracten enkel op het moment dat het dringend moet?
  4. Is er een gebrek aan verbanden tussen de contracten die u afsluit voor aankopen van producten en diensten die wel met mekaar verband houden?
  5. Onderhandelt u alle contracten op dezelfde manier (bv. met enkel focus op prijs, waar soms een focus op partnerships beter kan zijn)
  6. Ontbreekt het in uw aankoopaanpak aan focus op multi-sourcing of multi-locatie als vorm van risico-management?
  7. Zouden in de jaardoelstellingen van uw aankoopteam beter ook elementen zitten zoals het vinden van alternatieve leveanciers?
  8. Mist u in de aanpak van het aankopen een digitale component die uw processen kunnen optimaliseren maar die ook een sterkere link zouden kunnen leggen met uw leveranciers?
  9. Zou een deel online aankopen een optie zijn voor uw organisatie, maar wordt daar actueel geen aandacht aan besteed?
  10. Zou voor commodity producten/diensten online aankopen via een veiling een optie zijn (zeker daar waar de prijs de belangrijkste rol speelt), maar doet u dat nog niet?