Skip to main content

Heeft u de laatste twee jaren nog een ‘Requests For Quotations’ (RFQ) in de markt gezet?

Regelmatige Requests For Quotations zorgen ervoor dat u steeds een recent en objectief inzicht heeft van de mogelijkheden en alternatieven in de markt. Stel u daarom deze 10 vragen:

  1. Heeft u de laatste twee jaar nog een volwaardige RFQ geplaatst voor uw belangrijkste aankooppakketten?
  2. Probeert u op zijn minst één nieuwe leverancier mee te nemen in uw RFQ’ s waardoor u mogelijk nieuwe inzichten verkrijgt?
  3. Focust u op meer dan alleen op volumes/aantallen en prijs?
  4. Bestudeert u, voor u de RFQ plaatst, welke (technische) vooruitgang de markt heeft gemaakt sinds uw laatste aanbesteding?
  5. Hebben alle betrokkenen in uw organisatie een inspraak in het opzetten van uw RFQ ’s, zodat u alle belangrijke aspecten meeneemt?
  6. Stemt u uw RFQ ook even af met iemand van een legal department zodat u er zeker van bent dat de verwoording in uw RFQ wettelijk OK is?
  7. Voorziet u in uw RFQ een aantal definities van de belangrijkste termen die u gebruikt om alzo begripsverwarringen te vermijden?
  8. Definieert u aan de start van uw RFQ’ s welke wegingsfactoren u gaat hanteren voor de belangrijkste beslissingsparameters, zodat u de bekomen data objectief kan evalueren?
  9. Licht u steeds de inhoud van uw RFQ toe aan uw leveranciers zodat zij de inhoud correct begrijpen en weten waar uw focus in de komende onderhandelingen gaat liggen?
  10. Geeft u duidelijk aan in uw RFQ welk proces u gaat volgen nadat de feedback van de leveranciers gearriveerd is om tot een keuze te komen (bv.: Komt er nog een tweede ronde met de beste aanbieders)?